نمایندگی تاچی در کرج جهت بهبود خدمات ارایه شده و ارتباط بیشتر
با همشهریان ومشتریان عزیز اقدام به راه اندازی صفحه تماس با ما
نموده است

ما هر لحظه به دنبال انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود
در صورت برخورد با هر مشکلی در اربططه با روند تعمیرات پکیج تاچی
یا نمایندگی تاچی می توانید با راه های ارتباطی با ما در میان بگذارید